2/17/2014

NEW cover for NEW nipplepeople's song

 photo nipplepeopleblog_zpsffe42fb5.jpg

sve ljubavi sva lutanja sve predstave za nas ja nemam ništa da je moje, da ti dam i tekst što pišem nema 
slike, nema trag moj glas je drukčiji samo tebi jer me znaš a sram me vremena tišine me je sram ja samo 
tebi tebi pripadam tu, tu stalno tonemo, zar ne iz mraka spustit ćemo bilo kome sve u strahu svaki put u 
strahu bilo kad ja samo tebi tebi pripadam budi moj, da znam da više ništa ne čuvam sad pravim se da znam 
al više niko ne gleda još uvijek želim sve i tijelo lomi se tiho tiho noći odlaze i nikog nema, nikog nema tu.

* these are lyrics, song you can hear HERE
No comments: